ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศเตือนว่าโลกต้อง “กระทําอย่างรวดเร็ว” เพื่อหยุดการกระทําอาชญากรรมต่อมนุษยชาติของฮามาส

ศาสตราจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศจํานวนหลายร้อยคนได้เผยแพร่ข้อความร่วมกันเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก “ดําเนินการอย่างรวดเร็ว” เพื่อป้องกันอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการกระทําของกลุ่มก่อการร้ายปาเลสไตน์ฮามาส

ข้อความดังกล่าวซึ่งมีนักวิชาการจากทั่วโลกลงนามกล่าวอีกว่า “คณะรัฐมนตรีระหว่างประเทศรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องต้องดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งการปล่อยตัวทันทีของตัวประกันทั้งหมดที่ถูกฮามาสจับกุม”

“การล่าช้าการดําเนินการจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตมนุษย์และความเจ็บปวดทรมานมากขึ้น”

ข้อความดังกล่าวอธิบายอาชญากรรมต่อมนุษยชาติว่าเป็น “การกระทําที่ดําเนินการเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีอย่างกว้างขวางหรือเป็นระบบต่อประชากรพลเรือน”

ข่าวสารที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน: อิสราเอลอยู่ในสภาวะสงครามกับฮามาส

“การกระทําที่อาจเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติรวมถึงได้แก่ การหายตัวไปอย่างถูกบังคับ การทรมาน การทารุณกรรมทางเพศ และการกดขี่ การจับกุมบุคคลโดยไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่อยู่ถือเป็นอาชญากรรมการหายตัวไปอย่างถูกบังคับ”

“นอกจากนี้ ข้อมูลที่มีอยู่บ่งชี้ว่า ตัวประกันหลายรายถูกทรมานโดยผู้จับกุมของตน”

“การกระทําดังกล่าวเกิดขึ้นหลายครั้งโดยฮามาสต่อตัวประกันในการปฏิบัติตามนโยบายของตนในการโจมตีพลเรือน ดังนั้นจึงเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติซึ่งผู้กระทําต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่”

ไม่มีข้อสงสัยว่าตัวประกันของฮามาสที่ปรากฏในวิดีโอพูดภายใต้ความกดดัน

“นอกจากการจับตัวประกันแล้ว ตามข้อมูลที่โพสต์บนเครือข่ายสังคมและการให้การของผู้รอดชีวิต สมาชิกของฮามาสได้เป้าหมายโจมตีอย่างเจตนาต่อจํานวนพลเรือนจํานวนมากโดยกระทําฆาตกรรม ทรมาน การทารุณกรรมทางเพศ และการทําร้ายร่างกาย”

Next Post

กองกําลังสันติภาพแห่งสหประชาชาติถอนตัวออกจากภาคเหนือของมาลีเนื่องจากความเสี่ยงของความรุนแรงที่จะเพิ่มขึ้น

พุธ ต.ค. 18 , 2023
กําลังพลสันติบาลแห่งสหประชาชาติเริ่มออกจากฐานที่ตั้งสองแห่งในภาคเหนือของประเทศมาลี ในขณะที่ความเสี่ยงของความรุนแรงกําลังเพิ่มสูงขึ้น ภารกิจสหประชาชาติกล่าวว่าต้องการจะสิ้นสุดการออกจากสองแห่งในภูมิภาคคีดาลให้เร็วที่สุด เทสซาลิตและอาเกลโฮก การโจมตีในภาคเหนือของประเทศมาลีได้เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่านับตั […]