หลังจากปิดมาหลายทศวรรษ Domus Tiberiana บนเนิน Palatine ในโรมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอีกครั้ง

พระราชวังอิมพีเรียลบนเนินเขาพาลาทีนในกรุงโรมที่ปิดมานานหลายสิบปี ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอีกครั้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เกือบ 50 ปีหลังจากปิดซ่อมบํารุง

พระราชวัง Domus Tiberiana อายุเกือบ 2,000 ปีบนเนินเขาพาลาทีน เคยเป็นที่ประทับของผู้ปกครองในยุคอิมพีเรียลของโรม พระราชวังกว้างใหญ่แห่งนี้มองเห็นทัศนียภาพของโรมันฟอรั่มได้อย่างกว้างไกล

ปัจจุบันสาธารณชนสามารถเข้าชมได้ หลังจากการบูรณะโครงสร้างมานานหลายสิบปีเพื่อเสริมความมั่นคงให้พระราชวัง การขุดค้นพบวัตถุโบราณจากหลายยุคสมัยของโรมหลังจากจักรวรรดิโรมันเสื่อมสลายลง

ผู้อํานวยการ Colosseum Archeological Park ซึ่งรวมถึงเนินเขาพาลาทีน ในคําอธิบายเกี่ยวกับพระราชวังที่บูรณะใหม่ เรียกมันว่า “พระราชวังแห่งอํานาจอย่างแท้จริง”

ในคืนก่อนวันเปิด ผู้อํานวยการ Alfonsina Russo อ้างถึงกวีโรมันในศตวรรษที่ 1 ว่า พระราชวังกว้างใหญ่แห่งนี้ดู “ไร้ขอบเขต” และความยิ่งใหญ่ของมัน “เหมือนกับความยิ่งใหญ่ของท้องฟ้า”

แม้ว่าพระราชวังจะชื่อตาม Tiberius ผู้ปกครองจักรวรรดิหลังการสิ้นพระชนม์ของ Augustus แต่การศึกษาทางโบราณคดีบ่งชี้ว่ารากฐานของพระราชวังมีมาตั้งแต่สมัยของ Nero หลังเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในปี 64 ค.ศ. ที่ทําลายเมืองไปส่วนใหญ่

หลังจากจักรวรรดิโรมันล่มสลาย พระราชวังถูกทิ้งร้างเป็นเวลาหลายศตวรรษ จนในศตวรรษที่ 16 ตระกูล Farnese ได้สร้างสวนขนาดใหญ่ขึ้นรอบๆ ซากปรักหักพัง

จากการเปิดพระราชวังให้สาธารณชนเข้าชม ทําให้นักท่องเที่ยวปัจจุบันได้เข้าใจเส้นทางที่จักรพรรดิโรมันและราชสํานักใช้เดินทางไปยังพระราชวังได้ชัดเจนขึ้น

คําว่า “palatial” ในภาษาอังกฤษมาจากพระราชวังอิมพีเรียลอันหรูหราบนเนินเขาพาลาทีน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ภูเขาในโรมโบราณ

พระราชวัง สร้างบนทางลาดด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเนินเขา ถือเป็นพระราชวังอิมพีเรียลแห่งแรกที่แท้จริง นอกจากที่ประทับของจักรพรรดิแล้ว ยังมีสวน สถานที่สําหรับสักการะ และโรงเรือนของทหารรักษาพระองค์ที่ปกป้องจักรพรรดิ ตลอดจนบริเวณสําหรับเจ้าหน้าที่ที่มองลงไปยัง โรมันฟอรั่ม

การขุดค้นและบูรณะ ที่ทําต่อเนื่องแม้ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่การท่องเที่ยวหยุดชะงักเป็นเวลาหลายเดือน ช่วยให้นักโบราณคดีสามารถรวบรวมประวัติศาสตร์หลายศตวรรษในสถานที่ที่ Russo เรียกว่า “ถูกลืมไปชั่วขณะ”

สําหรับผู้เข้าชมพระราชวังที่เปิดใหม่ จะได้ชมการจัดแสดงวัตถุโบราณกว่า 500 ชิ้นที่พบ ได้แก่ วัตถุทําจากโลหะและแก้ว รวมถึงประติมากรรม ตกแต่งอื่นๆ และเหรียญโบราณ

Next Post

Xinhua Silk Road: งานนิทรรศการการค้าบริการจีนให้โอกาสมหาศาลสําหรับธุรกิจทั่วโลก

ศุกร์ ก.ย. 22 , 2023
กรุงเทพฯ, 22 ก.ย. 2566 – งานแสดงสินค้าและบริการนานาชาติประจําปี 2566 ของจีน (China International Fair for Trade in Services: CIFTIS) จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ตั้งแต่วันที่ 2-6 กันยายน ภายใต้หัวข้อ “การเปิดกว้างนํามาซึ่งการพัฒนา ความร่วมมือสร้างอนาคต” ในฐานะงานแสดงสินค้าและบริการระดับโ […]