กองทัพเรือ เปิดการฝึกประจำปี 64

กองทัพเรือ เปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564 พร้อมแสดงผลงานวิจัย อากาศยานไร้คนขับ MARCUS โดยจะฝึกระหว่างวันที่ 19 มี.ค. – 9 เม.ย.64 ในพื้นที่ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย

​วันนี้ (12 มี.ค.64) เวลา 09.30 น.พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ณ สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข 15 หาดยาว ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม รอง ผบ.ทร.ในฐานะผู้อำนวยการการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 64 ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองอำนวยการฝึกฯและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ

 

​โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหารในการปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ซึ่งจัดกำลังจากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ อาทิ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการฝึก ผู้อำนวยการการฝึกกองทัพเรือประจำปี 64 ได้เรียนเชิญผู้บัญชาการทหารเรือ ชมการแสดงผลงานวิจัย Static Display ทั้งนี้ มีผลงานวิจัยที่น่าสนใจคือ อากาศยานไร้คนขับ MARCUS`ที่พัฒนาและวิจัยโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ

 

​กองทัพเรือ ได้ตระหนักในหน้าที่หลัก ด้านการเตรียมความพร้อมของกำลังรบทางเรือ เพื่อการป้องกันประเทศ โดยการพัฒนากำลังพลและระบบยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการทางทหาร ในฐานะหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทย ในการเตรียมกำลังให้เกิดความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศผ่านการฝึก

 

 

ทั้งนี้ กองทัพเรือได้กำหนดให้หน่วยกำลังรบในทุกระดับ ดำเนินการเตรียมความพร้อมในระดับหน่วยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของกิจที่ได้รับ จนถึงการบูรณาการกำลังขนาดใหญ่เข้าด้วยกันเพื่อฝึกการปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์การฝึกตามแผนป้องกันประเทศในแต่ละด้าน โดยกำหนดแนวคิดหลักอ้างอิงจากสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดไว้ในการฝึกกองทัพเรือประจำปี ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังรบในการปฏิบัติการแล้ว การฝึกกองทัพเรือยังเป็นการทดสอบแผนการปฏิบัติ ระบบการควบคุมการบังคับบัญชา ระบบการสื่อสารและระบบการส่งกำลังบำรุงในภาพรวม ตลอดจนเป็นการทดสอบการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพอีกด้วย

 

​ในส่วนของการฝึกภาคสนามและภาคทะเลของการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 64 กำหนดจัดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 19 มี.ค. – 9 เม.ย.64 ในพื้นที่ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ซึ่งกองทัพเรือ กำหนดให้มีรายการฝึกที่สำคัญคือ การฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น – สู่ – พื้น Harpoon Block 1C การฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก การฝึกยิงตอร์ปิโดจากเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ.

 

รวมถึงการฝึกสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง บริเวณสนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม จ.จันทบุรี โดยได้เชิญกองทัพบกและกองทัพอากาศ จัดกำลังเข้าร่วมการฝึกตามรายการต่าง ๆ ซึ่งกองทัพเรือได้ดำเนินการต่อเนื่องและได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกเหล่าทัพในทุกครั้ง ซึ่งจะทำให้ทราบถึงคุณลักษณะและขีดความสามารถของกำลังรบจากเหล่าทัพต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การวางแผนการใช้กำลังทางทหารและการปฏิบัติการรบร่วมที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในการป้องกันประเทศในอนาคต

 

ตามวิสัยทัศน์กองทัพไทยที่ “เป็นกองทัพชั้นนำในภูมิภาคมีนวัตกรรมทันสมัย ปฏิบัติการร่วมอย่างมีประสิทธิภาพทุกมิติ” และสร้างความสมัครสมานสามัคคี อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของกองทัพไทยในภาพรวม ตามคำขวัญของกองทัพเรือที่ว่า “พลังสามัคคี พลังราชนาวี”

Next Post

Glasstech Asia / Fenestration Asia 2021 Series: Upcoming Events for 2021

ศุกร์ มี.ค. 12 , 2021
SINGAPORE, Mar 12, 2021 – (ACN Newswire via SEAPRWire.com) – With the successful end of Glasstech Asia Online Conference 2020, Glasstech Asia will be unveiling its next two events of the series – Glasstech Asia / Fenestration Asia Online Conference 2021 and Glasstech Asia / Fenestr […]