การซื้อคืนหุ้นใน Boliden AB ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2023

Mining 48 Depositphotos 32933817 S @fIREFLYPHOTO Repurchase of shares in Boliden AB during 20 October 2023

สต็อกโฮล์ม, ต.ค. 26, 2023Boliden AB (LEI code: 21380059QU7IM1ONDJ56) ได้ซื้อคืนหุ้นรวม 40,000 หุ้น (ISIN code: SE0020050417) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการระยะยาวการซื้อหุ้นของบริษัท (LTIP 2023/2026) การซื้อคืนเริ่มต้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 และสิ้นสุดแล้ว โดยซื้อหุ้นรวม 40,000 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 10,974,380 บาท

การซื้อคืนดังกล่าวได้ดําเนินการตามกฎหมายของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการฉ้อโกงตลาด (EU Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014) และกฎหมายการดําเนินการภายใต้การคุ้มครอง (Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052)

มีการซื้อคืนหุ้นใน Boliden AB ดังนี้ (เป็นเงินบาท)

วันที่

จํานวนหุ้นรวมต่อวัน

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักต่อวัน (บาท)

มูลค่าการซื้อขายรวมต่อวัน
(บาท)

2023-10-20

40,000

274.3595

10,974,380

การซื้อคืนทั้งหมดได้ดําเนินการที่ตลาดหลักทรัพย์สต็อกโฮล์มโดย Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) เพื่อ Boliden ภายหลังการซื้อคืนดังกล่าว Boliden ถือหุ้นจํานวน 40,000 หุ้น ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2566 จํานวนหุ้นทั้งหมดของ Boliden คือ 273,511,169 หุ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการตามข้อ 5(3) ของ MAR และข้อ 2(3) ของกฎหมายการดําเนินการภายใต้การคุ้มครองแนบมาพร้อมกับการประกาศข่าวนี้

__________________________

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

Klas Nilsson, Director of Communications, tel: 070 – 453 65 88
klas.nilsson@boliden.com

วิสัยทัศน์ของ Boliden คือการเป็นผู้ผลิตโลหะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดและได้รับความเคารพมากที่สุดในโลก เราเป็นผู้ผลิตโลหะที่ยั่งยืนที่สุดในยุโรป และเราใช้ค่านิยมของเราคือความระมัดระวัง ความกล้าหาญ และความรับผิดชอบเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินงานสํารวจ เหมืองหิน ถลุง และรีไซเคิล เรามีพนักงานมากกว่า 6,000 คน และมีรายได้ประมาณ 85,000 ล้านบาทต่อปี หุ้นของเราซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สต็อกโฮล์ม

ไฟล์ต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้:

https://mb.cision.com/Main/997/3863122/2387513.pdf

ประกาศข่าว (PDF)

https://mb.cision.com/Public/997/3863122/b88bbae556ea80fb.pdf

เอกสารแนบ

แหล่งที่มา Boliden

Next Post

สิบบริษัท SM ได้รับเกียรติยกย่องด้านการกํากับดูแลกิจการที่เป็นเลิศ

ศุกร์ ต.ค. 27 , 2023
ปาซาย ซิตี้, ฟิลิปปินส์, ต.ค. 26, 2566 — บริษัทจากกลุ่ม SM ได้รับการยกย่องด้านการกํากับดูแลกิจการที่เป็นเลิศในงาน Golden Arrow Awards ของสถาบันกรรมการบริษัท (ICD) ล่าสุด China Banking Corporation (China Bank), แขนงธนาคารของ SM Investments Corporation (SM Investments) ได้รับรางวัลสูงสุด 5 ดาวติดต่อกั […]