“ฉันแข็งแรง ฉันกล้า ฉันทําได้!”: KidStrong เชิญเด็กๆ มาลองโปรแกรมของพวกเขาฟรีในวันความมั่นใจของเยาวชนแห่งชาติ

Health24 healthHJLE I am Strong. I am Brave. I Can Do This!: KidStrong Invites Kids to Try Its Programming for Free on National Youth Confidence Day

โปรแกรมฝึกเด็กที่มีพื้นฐานจากวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเด็กที่แข็งแรง มั่นใจ และมีคุณธรรมสูง จัดกิจกรรมฟรีทั่วประเทศในวันความมั่นใจแห่งวัยเยาว์ วันที่ 20 ต.ค.

ฟริสโก, เท็กซัส, วันที่ 17 ต.ค. 2566 — การเลี้ยงดูเด็กนั้นยากมาก โปรแกรมฝึกเด็ก KidStrong ซึ่งเป็นโปรแกรมฝึกเด็กที่ตอบสนองความต้องการของพ่อแม่ยุคใหม่ จะเปิดโอกาสให้เด็กและพ่อแม่ได้มาทดลองโปรแกรมฝึกของ KidStrong ในสาขาต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกาและ แคนาดา ในวันความมั่นใจแห่งวัยเยาว์ คือ วันที่ 20 ต.ค. 2566 เพื่อให้การเลี้ยงดูเด็กให้มั่นใจขึ้น


I am Strong. I am Brave. I Can Do This!: KidStrong Invites Kids to Try Its Programming for Free on National Youth Confidence Day.

วันความมั่นใจแห่งวัยเยาว์ตระหนักถึงศักยภาพของเด็กและเน้นย้ําความมั่นใจในตัวเด็กขณะเดินทางสู่วัยผู้ใหญ่—ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของหลักสูตรของ KidStrong ที่มีพื้นฐานอยู่บน 3 ด้านคือ คุณธรรมที่แข็งแรง ร่างกายที่แข็งแรง และสมองที่แข็งแรง ทุกชั่วโมงเริ่มต้นด้วยคําขวัญของ KidStrong เพื่อให้เด็กฝึกความมั่นใจตั้งแต่วัยเด็ก; ฉันแข็งแรง ฉันกล้าหาญ ฉันทําได้! วันนี้ยังเปิดตัวเส้นทางของแบรนด์ในการเฉลิมฉลองการเปิดสาขาที่ 100 ในเขต ฟอร์ตลอเดอร์เดล เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2566

“ที่ KidStrong เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่เยาวชนทุกวัน เราพยายามปรับปรุงหลักสูตรอยู่เสมอ และฝึกอบรมผู้ฝึกสอนให้มีวัตถุประสงค์เดียวคือ ช่วยให้เด็กประสบความสําเร็จในชีวิต” กล่าวโดย มัตต์ ชาร์ป ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง KidStrong “เราจะเปิดประตูให้ชุมชนต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกาและ แคนาดา ได้มาประสบการณ์การฝึกของ KidStrong โดยตรง” กล่าวเสริมโดย เมกิน ชาร์ป ผู้ก่อตั้ง KidStrong

KidStrong กําหนดมาตรฐานใหม่ของกิจกรรมเด็ก ซึ่งเน้นการพัฒนาทางอารมณ์สังคมและร่างกาย สอนเด็กตั้งแต่การพูดต่อหน้าสาธารณะ การจับมือทักทาย จนถึงการดึงตัวขึ้น เพื่อสร้างมิตรภาพ และเพิ่มความมั่นใจของแต่ละเด็ก โปรแกรมฝึกที่มีพื้นฐานจากวิทยาศาสตร์นี้จะนําเด็กไปฝึกผ่านชั่วโมงกิจกรรมสนุกสนานทุกสัปดาห์ และให้พ่อแม่สามารถติดตามความก้าวหน้าของเด็กผ่านแอปพลิเคชันพิเศษ โปรแกรมนี้พัฒนาทักษะชีวิตที่สําคัญและเพิ่มความมั่นใจให้แก่เด็ก ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสําคัญตลอดชีวิตของเด็ก

ปัจจุบัน KidStrong มีสมาชิกมากกว่า 45,000 คน และสร้างชุมชนที่มีส่วนร่วมอย่างสูงของพ่อแม่ผู้รับรู้ถึงผลกระทบที่โปรแกรมมีต่อชีวิตของเด็กทั้งในศูนย์ฝึก KidStrong โรงเรียน และที่บ้าน—ถึง 96% ให้ความเชื่อว่า KidStrong สามารถเพิ่มความมั่นใจและความภูมิใจในตัวเองของเด็กได้ สําคัญที่สุดคือ 85% ของแม่ (และพ่อด้วย) ยินดี ที่จะพาเด็กมาฝึกที่ KidStrong และพบว่าเป็นโปรแกรม

Next Post

การส่งมอบของกระทรวงกลาโหมของ Encapsulated AccuTOX(TM)-Chitosan Nanoparticles ทําให้เกิดการถอนตัวของตัวรับสิ้นสุดในสัตว์ที่มีมะเร็งต่อมน้ําเหลืองแข็งตั้งแต่แรกเริ่ม

อังคาร ต.ค. 17 , 2023
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2566 – วันคัวเบค, ประเทศแคนาดา – Defence Therapeutics Inc. (CSE: DTC) (“Defence” หรือ “บริษัท”) บริษัทไบโอเทคโนโลยีชาวแคนาดาที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาวัคซีนสําหรับการรักษามะเร็ง และเทคโนโลยีการส่งยา มีความยินดีที่จะประกาศว่าการบริหาร AccuTOX(TM)-c […]