ตลาดหุ่นยนต์มนุษย์จะเติบโตขึ้น 16.05 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากปี 2565 ถึง 2570|ความต้องการที่เพิ่มขึ้นเพื่อความคล่องตัวและความสามารถเห็นได้ดีขึ้นในการดําเนินงานอุตสาหกรรมขับเคลื่อนตลาดหุ่นยนต์มนุษย์ในช่วงระยะเวลาทํานาย – Technavio

2 4 Humanoid Robot Market to grow by USD 16.05 billion from 2022 to 2027|The increasing demand for improved visibility and flexibility in industrial operations drives - Technavio

นิวยอร์ก, ต.ค. 29, 2023 — ขนาดตลาดหุ่นยนต์รูปร่างคล้ายมนุษย์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 16.05 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากปี 2565 ถึง 2570 ตลาดคาดว่าจะเติบโตด้วยอัตราร้อยละ 53.45 ต่อปี ตามรายงานวิจัยล่าสุดจาก Technavio ความต้องการเพิ่มขึ้นเพื่อปรับปรุงความสามารถในการมองเห็นและความยืดหยุ่นในการดําเนินงานอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยสําคัญที่ผลักดันการเติบโตของตลาดหุ่นยนต์รูปร่างคล้ายมนุษย์ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ หุ่นยนต์รูปร่างคล้ายมนุษย์กําลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากการนําเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการผลิตมากขึ้นตลอดระยะเวลา ปัจจัยเช่นความต้องการเพิ่มขึ้นของอัตโนมัติในยานยนต์จากประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และสเปน เป็นต้น เป็นปัจจัยผลักดันการผลิตหุ่นยนต์รูปร่างคล้ายมนุษย์เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น ในเดือนเมษายน 2565 บริษัทรถไฟตะวันตกของญี่ปุ่นใช้หุ่นยนต์รูปร่างคล้ายมนุษย์ขนาดใหญ่ที่ควบคุมได้ด้วยความจริงเสมือนเพื่อซ่อมเสาไฟฟ้าในญี่ปุ่น นอกจากนี้ การนําหุ่นยนต์รูปร่างคล้ายมนุษย์มาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเช่น คุณภาพและความแม่นยําสูง ดังนั้น ปัจจัยเหล่านี้คาดว่าจะผลักดันให้ตลาดหุ่นยนต์รูปร่างคล้ายมนุษย์เติบโตในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ รายงานนี้ยังเสนอข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (2564-2568) ด้วย – ค้นหาข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมได้ที่ขอรับตัวอย่างรายงาน


Technavio has announced its latest market research report titled Global Humanoid Robot Market

การวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณของผู้ขายได้รับการดําเนินการเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจรวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้ขายหลัก ข้อมูลถูกวิเคราะห์ทางคุณภาพเพื่อจัดประเภทผู้ขายเป็น pure play, category-focused, industry-focused และ diversified และวิเคราะห์ทางปริมาณเพื่อจัดประเภทผู้ขายเป็น dominant, leading, strong, tentative และ weak อํานาจต่อรองของผู้ซื้อและผู้ขายรวมถึงภัยคุกคามจากผู้เข้ามาใหม่ คู่แข่ง และทางเลือกอื่นๆ ยังได้รับการวิเคราะห์และจัดอันดับระหว่าง LOW-HIGH เพื่อให้ภาพรวมถึงความเอื้ออํานวยต่อตลาด

ค้นหาการวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้สึกต่อราคา วงจรการยอมรับ การซื้อสินค้า และอัตราการยอมรับของ Technavio ได้ที่

  • หนึ่งในส่วนประกอบหลักของภูมิทัศน์ลูกค้าคือความรู้สึกต่อราคา ซึ่งการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้บริษัทปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อได้เปรียบทางการแข่งขัน
  • อีกส่วนหนึ่งคือตัวขับเคลื่อนของความรู้สึกต่อราคา (การซื้อไม่แยกแยะ การซื้อเป็นต้นทุนสําคัญของผู้ซื้อ และคุณภาพไม่สําคัญ) ซึ่งมีระดับต่างกันระหว่างต่ําและสูง
  • นอกจากนี้ ยังมีอัตราการยอมรับของ

Next Post

เซอราท เทคโนโลยีส์ ได้รับเงินทุน 99 ล้านดอลลาร์เพื่อจัดตั้งโรงงานพิมพ์ 3 มิติท้องถิ่น และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมการผลิต

จันทร์ ต.ค. 30 , 2023
นําโดยการลงทุนจาก NVIDIA และ Capricorn เซอราตจะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติของโลหะของตน เปลี่ยนจากระยะทดลองไปสู่การผลิต วิลมิงตัน, แมสซาชูเซตส์, วันที่ 30 ตุลาคม 2523 — Seurat Technologies, ผู้นําด้านการพิมพ์สามมิติของโลหะที่ทําให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดีขึ้นสําหรับมนุษย์และโลก ประกาศระดมทุนรอบซีร […]