นายกฯ ชื่นชมคนไทยได้รับเลือกเป็นผู้แทนคนพิการในสหประชาชาติ

นายกฯ ชื่นชม คนไทยได้รับเลือกเป็นผู้แทนคนพิการในสหประชาชาติ สะท้อนความสำเร็จของรัฐบาล ในการสนับสนุนสวัสดิการความเป็นอยู่คนพิการไทย

วันนี้ (5 มี.ค.2564) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ยินดีที่ น.ส.เสาวลักษณ์ ทองก๊วย นายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ (Committee on the Rights of Persons with Disabilities) วาระปี 2564-2567 นับเป็นครั้งแรกที่สตรีพิการไทย ได้เป็นตัวแทนคนพิการในเวทีระดับโลก และสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของไทยในการมีบทบาทนำด้านการส่งเสริมงานด้านคนพิการ

ทั้งนี้ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้เสนอชื่อ น.ส.เสาวลักษณ์ให้เป็นผู้แทนประเทศไทย ในการลงสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการฯ แทนนายมณเฑียร บุญตัน ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งรายชื่อและจัดกิจกรรมพบปะหารือ รวมถึงประชาสัมพันธ์การลงสมัครเลือกตั้งของไทยอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2563 น.ส.เสาวลักษณ์ ได้รับเลือกจากที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ให้ดำรงตำแหน่งด้วยคะแนนเสียง จำนวน 107 เสียง จาก 168 เสียง จากผู้สมัครทั้งหมด 88 ประเทศ

 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีชื่นชมที่ น.ส. เสาวลักษณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อพัฒนาการดำรงชีวิตสำหรับคนพิการ และผลักดันมิติเกี่ยวกับคนพิการในการดำเนินงานของสหประชาชาติในทุกด้าน โดยเฉพาะการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน

การส่งเสริมบทบาทของสตรี ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ การไม่เลือกปฏิบัติต่อสตรีและเด็กพิการ การดำรงชีวิตอิสระ และการมีส่วนร่วมของคนพิการบนพื้นฐานของความเท่าเทียม

ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า น.ส.เสาวลักษณ์จะเป็นตัวแทนของประเทศ และมีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของคนพิการในเวทีระดับโลก

Next Post

ตลาดนำร่องขายอาหารมีใบกัญชาส่วนผสม

ศุกร์ มี.ค. 5 , 2021
หลัง อย. ปลดล็อคให้สามารถนำกัญชามาผสมในอาหารได้ ก็เริ่มมีผู้ค้าสนใจ อย่างตลาดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ นำร่องแจกใบกัญชาให้พ่อค้าแม่ค้าปรุงอาหารสำเร็จรูปขาย กะเพราหมูผสมใบกัญชา เป็นหนึ่งในเมนูอาหารกว่า 20 เมนู ที่ผู้ค้านำมาจำหน่าย วิธีทำใช้น้ำจากใบกัญชาแห้งที่นำมาต้ม แบ่งเป็นขวดละ 150 ซีซี ใช้ผสมต่อการผัด […]