บูรณาการยกระดับแก้ปัญหาฝุ่นละออง

“พล.อ.ประวิตร” ถกคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมกำชับทุกหน่วยร่วมมือยกระดับแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เน้นจัดการไฟป่าและหมอกควันให้หมดไปโดยเร็ว

วันที่(26 มี.ค.2564) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณารายงาน EIA จำนวน 2 โครงการ

 

 

คือโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มโครงข่ายถนนและช่วยให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัดที่ทางพิเศษพาดผ่าน โดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านตะวันออกของถนนพหลโยธิน และโครงการทางหลวงแนวใหม่ระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตก

จุดตัดทางหลวงหมายเลข 347 ,จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันออก ,ทางหลวงหมายเลข 352 ของกรมทางหลวง เพื่อลดปัญหาการจราจรคับคั่ง โดยเฉพาะช่วงเทศกาล

 

 

นอกจากนี้ได้พิจารณามาตรการการยกระดับแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เนื่องจากยังพบจำนวนจุดความร้อนเป็นจำนวนมากในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่ป่า ดังนั้นต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว โดยกองทุนสิ่งแวดล้อมได้อุดหนุนงบประมาณรวม 69 โครงการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงใน 17 จังหวัดภาคเหนือ

 

 

ส่งผลให้จุดความร้อนสูงในปี 2564 ลดลงจากปี 2563 รวมทั้งได้มีการปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดมาตรฐานให้ครอบคลุมที่ดินจัดสรรทุกประเภท ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

 

 

ที่ประชุมยังได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

Next Post

"ไลน์แมน" รวมตัวสุขุมวิท ร้องปรับค่าส่งพ้อไม่พอค่าครองชีพ

เสาร์ มี.ค. 27 , 2021
ผู้ขี่รถจักรยานยนต์ให้แก่บริษัทเดลิเวอร์รีไลน์แมน รวมตัวเรียกร้องบริษัทต้นสังกัด โดยใช้อัตราค่ารอบหรือค่าขนส่งต่อเที่ยวในอัตราเดิม หลังจากมีการลดอัตราค่าขนส่งต่อเที่ยวจาก 62 บาท เหลือรอบละ 50 บาท ระบุ ไม่พอค่าครองชีพ วันนี้ (26 มี.ค.2564) พาร์ทเนอร์ผู้ขี่รถจักรยานยนต์ของไลน์แมนจำนวนหนึ่ง ยกระดั […]