ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 3 ที่น่าประทับใจของ Charles Schwab ทําให้หุ้นของบริษัทน่าสนใจมากขึ้น

Charles Schwab

บริษัท Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) เปิดเผยผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 วันนี้ แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างน่าทึ่งในการบริหารสินทรัพย์ซึ่งดึงดูดความสนใจของนักลงทุน นอกจากนี้ กําไรสุทธิปรับปรุงก็เกินคาดการณ์เบื้องต้น ทําให้หุ้น SCHW เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในตลาด

บริษัท Charles Schwab รายงานกําไรต่อหุ้นปรับปรุง 77 เซนต์ ซึ่งเกินคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 74 เซนต์สําหรับไตรมาสนี้ บริษัทยังประสบความสําเร็จในการขยายสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร นําไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างน่าสังเกต 16.9% ในค่าธรรมเนียมการบริหารสินทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 1.224 พันล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับ 1.047 พันล้านดอลลาร์ปีก่อน อย่างไรก็ตาม รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงจาก 2.926 พันล้านดอลลาร์เป็น 2.237 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้รายได้รวมลดลงเป็น 4.6 พันล้านดอลลาร์ จาก 5.5 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันปีก่อน ซึ่งตรงกับคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 4.61 พันล้านดอลลาร์ในรายได้ไตรมาสที่ 3

ถึงแม้รายได้จะลดลง แต่บริษัท Charles Schwab ก็รายงานอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ประจําปี) สําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 14% ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพที่ดีสําหรับบริษัทที่เผชิญกับการลดลงอย่างมากในรายได้

การประเมินมูลค่าที่น่าสนใจ ณ วันที่ 16 ตุลาคม หุ้น SCHW ซื้อขายที่ราคา 53.97 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในตลาดเปิดเช้า ซึ่งลดลงเกือบ 20% จากมูลค่าที่ 67.20 ดอลลาร์เมื่อ 3 เดือนก่อนในวันที่ 20 กรกฎาคม มูลค่าปัจจุบันดูเหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากคาดการณ์ในอนาคตของนักวิเคราะห์ โดยพวกเขาคาดการณ์กําไรต่อหุ้นประมาณ 3.17 ดอลลาร์สําหรับปี 2023 และ 3.97 ดอลลาร์สําหรับปี 2024 ส่งผลให้อัตราส่วนราคาต่อกําไรข้างหน้า 17 เท่าสําหรับปี 2023 และ 13.6 เท่าสําหรับปี 2024 โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกําไรเฉลี่ยข้างหน้า 15.3 เท่าภายใน 12 เดือนข้างหน้า

มูลค่านี้ต่ํากว่าเฉลี่ยระยะยาวของบริษัท Charles Schwab อย่างมีนัยสําคัญ ตามที่ Morningstar รายงานอัตราส่วนราคาต่อกําไรเฉลี่ย 5 ปีอยู่ที่ 18.59 เท่า ซึ่งบ่งบอกว่าหุ้น SCHW มีศักยภาพที่จะเพิ่มขึ้นได้ถึง 21.5% จากมูลค่าปัจจุบันเป็น 65.57 ดอลลาร์ต่อหุ้น เข้าใกล้ระดับสูงสุดในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา

สร้างรายได้ผ่านการขายสั้นใบสิทธิซื้อหุ้น OTM ด้วยสถานการณ์นี้ การขายสั้นใบสิทธิซื้อหุ้นนอกเหนือราคา (OTM) ดูเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจในการได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น ในขณะเดียวกันก็สร้างรายได้เพิ่มเติม เช่น ใบสิทธิซื้อหุ้นที่ราคาใช้ซื้อ 47.50 ดอลลาร์ หมดอายุในวันที่ 17 พฤศจิกายน ซื้อขายได้ที่ 0.51 ดอลลาร์ต่อสัญญา ซึ่งจะให้ผลตอบแทนทันที 1.073% (คือ 0.51/47.50 ดอลลาร์) นอกจากนี้ ราคาใช้ซื้อนี้อยู่สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันถึง 11.4% ซึ่งให้ความคุ้มครองความเสี่ยงด้านล่างอย่างมากสําหรับผู้ขายสั้นใบสิทธินี้

หากนํากลยุทธ์นี้มาใช้ทุกเดือนภายในปีหน้า นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประจําปี 12.876% ซึ่

Next Post

Netflix อาจพิจารณาเพิ่มราคาหลังประสบความสําเร็จในการควบคุมการแบ่งบัญชีร่วมกัน

อังคาร ต.ค. 17 , 2023
ความพยายามของ Netflix (NASDAQ: NFLX) ในการตรวจจับการแบ่งปันรหัสผ่าน password-sharing น่าจะส่งผลให้มีผู้สมัครใช้บริการเพิ่มขึ้นถึง 6 ล้านรายในไตรมาสที่สาม ขณะที่ Netflix เตรียมรายงานผลการดําเนินงาน คาดว่าจะเตรียมการเพิ่มราคาบริการในอนาคต Netflix ซึ่งเป็นบริการสตรีมมิ่งเพียงแห่งเดียวที่มีกําไร ยังไม่ไ […]