“พล.อ.ประวิตร” ประสาน มท. เร่งกำจัดผักตบชวา-วัชพืช

“พล.อ.ประวิตร” ประชุมร่วม คกก.บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา แก้ไขผักตบชวา-วัชพืช นำมาสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

วันนี้ (11 มี.ค. 2564) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และการทบทวนแนวทางการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในปีงบประมาณ 2564​ ​ รวมทั้งการกำหนดมาตรการและการจัดแบ่งพื้นที่ดำเนินการ โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม GISTDA

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาผักตบชวา เป็นเรื่องที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ และจากการประชุมในวันนี้ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน และแนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ในปี 2564 รวมถึง การนำเอาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA มาใช้ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง และภาคตะวันออก เป็นวิธีการที่จะช่วยให้มีการทำงานอย่างเป็นระบบและชัดเจน

ขอให้ผู้รับผิดชอบนำไปปฏิบัติ และบูรณาการในการทำงานร่วมกัน รวมถึงขอให้กระทรวงมหาดไทย ประสานกับหน่วยงาน ในพื้นที่จัดหาสถานที่ทิ้ง และช่วยติดตาม เร่งรัด การดำเนินการของชมรม คนริมน้ำ และการใช้เรือท้องแบน ในการดำเนินการเก็บผักตบชวาขนาดเล็กอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำ

สำหรับการนำสารชีวภัณฑ์ มาใช้ในการกำจัดผักตบชวา ให้กรมวิชาการเกษตร พิจารณากรณีนี้ ให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม หากสามารถดำเนินการได้ จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ขอให้ช่วยเร่งรัดการดำเนินการด้วย เรื่องสุดท้าย ในการนำเอาผักตบชวา มาใช้ประโยชน์อื่นๆ เป็นแนวคิดที่ดี เป็นการนำผักตบชวา ไปทำให้เกิดประโยชน์ และมีมูลค่า ขอให้ทุกฝ่าย ส่งเสริม สนับสนุน ให้นำไปใช้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น จะเป็นการแก้ไขปัญหาผักตบชวาอย่างยั่งยืน ต่อไป

Next Post

"สุริยะ" ย้ำชัดการอนุญาตสำรวจแร่ ไม่ให้สิทธิเหนือที่ดิน

พฤหัส มี.ค. 11 , 2021
รมว.อุตสาหกรรม ชี้แจงปมอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษเป็นการให้สิทธิในการสำรวจแร่ในพื้นที่ที่กำหนด ไม่ใช่เป็นการอนุญาตหรือการให้สิทธิในการครอบครองพื้นที่ หากเจ้าของพื้นที่ไม่ยินยอมก็ไม่สามารถเข้าทำการสำรวจแร่ในพื้นที่ดังกล่าวได้ วันนี้ (11 มี.ค.64) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิ […]