พิธีเปิดการประชุมผู้นําบริษัทหลายชาติครั้งที่สี่ในเมืองชิงเต่า

ประเทศจีน 13 ตุลาคม 2523 — ในวันที่ 11 ตุลาคม พิธีเปิดการประชุมผู้นําบริษัทข้ามชาติครั้งที่สี่ในเมืองชิงเต่าได้จัดขึ้น ซึ่งตราหมายการเริ่มต้นของ “เวลาในชิงเต่า” สําหรับผู้นําจากบริษัทข้ามชาติ 416 แห่งทั่วโลก การจัดงานระดับสูงที่เกินพ้นพรมแดนประเทศอีกครั้งหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศจีนในการเปิดประเทศมากขึ้น และส่งเสริมประโยชน์ร่วมกันและผลประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังตีความหมายที่ลึกซึ้งและสําคัญต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจระดับโลก

พิธีเปิดการประชุมผู้นําบริษัทข้ามชาติครั้งที่สี่ในเมืองชิงเต่า

ตามข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์มณฑลชานตง การประชุมผู้นําบริษัทข้ามชาติครั้งที่สามรวมกันเห็นการลงนามในโครงการลงทุนต่างชาติ 195 โครงการ ซึ่งหลักๆ ครอบคลุมด้านอุตสาหกรรมเครื่องจักรสูงสุด เทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นใหม่ พลังงานใหม่และวัสดุ สุขภาพ การเกษตรสมัยใหม่ สร้างสรรค์วัฒนธรรม และภาคทะเลสมัยใหม่ โครงการเหล่านี้มีมูลค่าการลงทุนรวม 27.42 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีการลงทุนต่างชาติที่ตกลง 10.33 พันล้านเหรียญสหรัฐ ปัจจุบันมีโครงการลงทุนต่างชาติที่ลงทะเบียน 125 โครงการ แสดงอัตราการลงทะเบียนร้อยละ 64 และการใช้จ่ายจริงของการลงทุนต่างชาติใกล้เคียงกับ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ตามสํานักข่าวประชาชนของรัฐบาลเมืองชิงเต่า นอกจากพิธีเปิด ยังมีการประชุมรวมระหว่างผู้นําระดับรัฐมนตรีและมณฑลกับแขกผู้มีเกียรติ งานโชว์นโยบายการลงทุน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนและส่งเสริมอื่นๆ เช่น สัมมนาบริษัทข้ามชาติ การประชุมนโยบายระดับรัฐมนตรีที่ปิดผนึก การประชุมที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลมณฑลชานตง การประชุมส่งเสริมอุตสาหกรรมของมณฑลชานตง การประชุมส่งเสริมบริษัทข้ามชาติ และการประชุมไม่เป็นทางการระหว่างเจ้าภาพและแขก

พร้อมกันนี้งานประชุมยังจัดแสดง “นิทรรศการเรื่องบริษัทข้ามชาติและจีน” โดยเน้นบริษัทข้ามชาติและอุตสาหกรรมของจีนในยุคใหม่ นําเสนอความสําเร็จในการพัฒนา เทคโนโลยีขั้นสูง และความพร้อมในการร่วมมือของบริษัทข้ามชาติในประเทศจีน

ลิงค์รูปภาพ:
ลิงค์: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442649
คําบรรยาย: พิธีเปิดการประชุมผู้นําบริษัทข้ามชาติครั้งที่สี่ในเมืองชิงเต่า

ลิงค์: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442652
คําบรรยาย: พิธีลงนามโครงการร่วมความร่วมมือสําคัญ

พิธีลงนามโครงการร่วมความร่วมมือสําคัญ

รูปภาพ – https://www.thhere.com/wp-content/uploads/2023/10/366353db-12357_1.jpg

รูปภาพ – https://www.thhere.com/wp-content/uploads/2023/10/366353db-12357_2.jpg

Next Post

การเปิดตัวงานสัมมนาระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการค้าต่างประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจของจีนฉางโจว ปี 2023

เสาร์ ต.ค. 14 , 2023
CHANGZHOU, China, ตุลาคม 13, 2023 — งานประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 20 แห่งจีน จางโจว และการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เปิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ซึ่งเป็นปีที่ 18 ติดต่อกันของการจัดงานนี้ หัวข้อหลักของงานปีนี้คือ “เปิดกว้างและปลดปล่อยพลังของเราเพื่อนวัตกรร […]