มุมมองต่อหุ้น Tesla: วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และความท้าทาย

หุ้น Tesla

Tesla (NASDAQ:TSLA) เป็นบริษัทที่น่าสนใจแต่ก็ก่อให้เกิดความแตกแยก โดยกําลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในขณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ถึงแม้ว่าจะถูกผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิมมองข้าม Tesla ก็นําการเปลี่ยนผ่านไปสู่ EV ด้วยอิทธิพลอันโดดเด่น

การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของมูลค่าตลาดของ Tesla ทําให้ผู้สังเกตการณ์สับสน ในช่วงที่สูงสุดในปี 2021 มูลค่าตลาดของ Tesla มีมูลค่าสูงถึง 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่ามูลค่าตลาดรวมของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก

ในปัจจุบัน มูลค่าตลาดของ Tesla มีมูลค่าเกิน 800,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่า Toyota Motors (NYSE:TM) ถึงสามเท่า ทําให้มั่นใจได้ว่า Tesla เป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับสองโดยมูลค่าตลาด

ยอมรับความสําเร็จของ Tesla บริษัทได้สร้างความมั่งคั่งอย่างมหาศาลให้กับนักลงทุนนับตั้งแต่ IPO ในราคา 17 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปี 2010 ด้วยการแบ่งหุ้นสองครั้งระหว่างปี 2020 ถึง 2022 ราคา IPO ที่ปรับลดของ Tesla ตอนนี้อยู่ที่เพียง 1 ดอลลาร์ต่อหุ้น ด้วยราคาซื้อขายปัจจุบันประมาณ 256 ดอลลาร์ หุ้นนี้ให้ผลตอบแทนหลัง IPO ที่น่าทึ่ง

มุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับโอกาสของหุ้น Tesla

มุมมองของนักวิเคราะห์ที่แตกต่างกันเกี่ยวกับหุ้นแต่ละตัวนั้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติ แม้ว่า Nvidia (NVDA) จะเป็นข้อยกเว้นที่ได้รับคําแนะนําซื้อหมดทุกรายถึงแม้ว่าจะมีการพุ่งขึ้นอย่างน่าทึ่งในปี 2023 เพื่อเข้าร่วมคลับมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์

Tesla ได้รับการจัดอันดับ Hold เป็นฉันทามติจากนักวิเคราะห์ 26 รายที่ติดตามหุ้น มีนักวิเคราะห์ 7 รายแนะนํา Strong Buy ในขณะที่มี 1 รายสนับสนุน Moderate Buy ในทางกลับกัน มีนักวิเคราะห์ 3 รายแนะนํา Strong Sell ในขณะที่ส่วนใหญ่ 15 ราย คิดเป็นมากกว่า 50% ของนักวิเคราะห์ TSLA จัดอันดับหุ้นเป็น Hold

ราคาตลาดของหุ้นสูงกว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ย 242.42 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่สังเกตเห็นได้บ่อยครั้ง ยกเว้นสําหรับผู้สนับสนุน TSLA ตลอดไป นักวิเคราะห์หลายรายพบว่ายากที่จะชี้แจงการประเมินมูลค่าของบริษัทได้

สําหรับผู้สนับสนุน Tesla อย่างเหนียวแน่น Cathie Wood ผู้จัดการกองทุนที่โดดเด่นและเป็นผู้สนับสนุน Tesla พยากรณ์ว่าราคาหุ้นจะพุ่งขึ้นถึง 2,000 ดอลลาร์ต่อหุ้นภายในปี 2027 ภายใต้การคาดการณ์อย่างมีนัยสําคัญ

พิจารณาแนวโน้มของหุ้น Tesla

ทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านหุ้น Tesla ต่างมีเหตุผลที่ถูกต้อง จึงควรพิจารณามุมมองทั้งสองดังนี้:

ปัจจัยที่เป็นบวกต่อหุ้น Tesla ได้แก่:

  • Tesla นําอุตสาหกรรม EV ซึ่งเป็นมาตรฐานทองคําที่คู่แข่งน้อยรายที่สามารถเลียนแบบได้
  • ภาคส่วนซอฟต์แวร์ รวมถึงเทคโนโลยีการขับเคลื่อนอัตโนมัติ มีศักยภาพมูลค่าในระยะยาว รวมถึงการอนุญาตให้ผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นใช้งาน
  • หน่วยธุรกิจพลังงานของ Tesla พร้อ

Next Post

Splunk กับ Snowflake: วิเคราะห์หุ้นซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ

ศุกร์ ก.ย. 1 , 2023
ในด้านของบริษัท SaaS (software-as-a-service) ที่มีอัตราการเติบโตสูง ตัวเลือกที่โดดเด่นสําหรับนักลงทุนระยะยาวก็คือบริษัทเหล่านี้ บริษัทเหล่านี้มักจะชื่นชอบกําไรขั้นต้นที่สูงและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งในระดับที่สูง รูปแบบ SaaS ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของการแก้ปัญหาด้วยการสมัครสมาชิก จะมอบเส้นทางรายได้ที่ม […]