มูลค่าตลาดแร่เหล็กจะเพิ่มขึ้น 51,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างปี 2022 ถึง 2027 | Anglo American plc, Ansteel Group Corp. Ltd., ArcelorMittal SA และบริษัทชั้นนําอื่นๆ – Technavio

Mining 56 Depositphotos 337054250 L @.shock Iron Ore Market size to increase by USD 51 billion between 2022 to 2027 | Anglo American plc, Ansteel Group Corp. Ltd., ArcelorMittal SA and more among key companies- Technavio

นิวยอร์ก, 15 ก.ย. 2023ขนาดตลาดแร่เหล็กแร่เหล็ก คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 51 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างปี 2565 ถึง 2570 ด้วยอัตราการเติบโตต่อปีที่ 2.93% การเพิ่มขึ้นของการบริโภคแร่เหล็กและเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาดแร่เหล็ก อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเช่นการลงทุนที่สูงอาจขัดขวางการเติบโตของตลาด รายงานของ Technavio ให้รายละเอียดการวิเคราะห์ 20 บริษัทที่ดําเนินการในตลาดแร่เหล็ก รวมถึง Anglo American plc, Ansteel Group Corp. Ltd., ArcelorMittal SA, Atlas Iron Pty Ltd., BCI Minerals Ltd., BHP Group plc, China Hanking Holdings Ltd., Cleveland Cliffs Inc., Eurasian Resources Group Sarl, Ferrexpo Plc, Fortescue Metals Group Ltd., GFG Alliance, KIOCL Ltd., Luossavaara Kiirunavaara AB, Metinvest BV, Mideast Integrated Steel Ltd., Mount Gibson Iron Ltd., NMDC Ltd., Rio Tinto Ltd. และ Vale SA รายงานนําเสนอการวิเคราะห์ล่าสุดของตลาด และเพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการเติบโตและอัตราการเติบโตต่อปีที่แน่นอน ขอรับตัวอย่างรายงานฟรี


Technavio has announced its latest market research report titled Global Iron Ore Market 2023-2027

ตลาดแร่เหล็ก 2023-2027: การวิเคราะห์บริษัท

Rio Tinto Ltd.- บริษัทนําเสนอแร่เหล็กในรูปแบบของเศษเหล็กและก้อน รายงานนี้ให้รายชื่อบริษัทหลักๆ กลยุทธ์ และพัฒนาการล่าสุด ซื้อรายงานเต็มเพื่อดูข้อมูลบริษัท โดยละเอียด

ตลาดแร่เหล็ก 2023-2027: การแบ่งส่วน

ผลิตภัณฑ์

 • เศษเหล็ก
 • เม็ดเหล็ก
 • ก้อนเหล็ก
 • HBI/DRI

แหล่งที่มา

 • การทําเหมืองผิวดิน
 • การทําเหมืองใต้ดิน

ภูมิศาสตร์

 • เอเชียแปซิฟิก
 • ยุโรป
 • อเมริกาใต้
 • อเมริกาเหนือ
 • ตะวันออกกลางและแอฟริกา

เรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของแต่ละส่วนที่สรุปใน infographics และคําอธิบายที่ละเอียด ดูตัวอย่างรายงาน PDF ฟรี

ตลาดแร่เหล็ก 2023-2027: พลวัตตลาด

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาด – การเพิ่มขึ้นของการใช้แร่เหล็กและเหล็กที่ทนทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตของตลาด

แนวโน้มตลาด – การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและอินเดียกําลังกระตุ้นความต้องการเหล็กไร้สนิม ซึ่งเป็นแนวโน้มหลักที่กําลังก่อรูปให้กับการเติบโตของตลาด

ความท้าทายของตลาด – การนิยมใช้เส้นใยคาร์บอนในการประยุกต์ใช้งานยานยนต์เป็นความท้าทายหลักที่ขัดขวางการเติบโตของตลาด

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยขับเคลื่อนตลาด แนวโน้ม และความท้าทาย ดาวน์โหลดตัวอย่างรายงานฟรีได้เลย

ตลาดแร่เหล็ก 2023-2027: การวิเคราะห์ภูมิภาค

Next Post

Top RSS Feeds for Singapore’s Latest Press Releases in 2023

อาทิตย์ ก.ย. 17 , 2023
Author: Eric Chakra Staying up-to-date with the latest news and happenings can be a challenge in our busy world today. However, RSS feeds provide a convenient way to get new content delivered right to you, saving time and effort. For those looking to keep tabs on Singapore’s latest press releases ac […]