รัฐบาลเผยฉีดวัคซีนแล้ว 6.2 หมื่นคน พร้อมปรับแผนตามสถานการณ์

โฆษกรัฐบาล เผย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้วกว่า 62,941 คน พร้อมปรับแผนกระจายวัคซีน COVID-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

วันนี้ (21 มี.ค.2564) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงสถานการณ์ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 มีความคืบหน้าตามแผนกระจายวัคซีน โดยได้จัดส่งวัคซีนให้แก่จังหวัดเป้าหมายเบื้องต้น ครบทั้ง 13 จังหวัด ระยะที่ 1 รอบแรก ได้แก่ Sinovac จำนวน 116,520 โดส และ AstraZeneca จำนวน 10,000 โดส ให้หน่วยบริการใน จ.สมุทรสาครแล้ว ทั้งนี้ ยังมีแผนจัดส่งวัคซีน Sinovac ให้พื้นที่ กรุงเทพฯและ จ.สมุทรสาครเพิ่มเติม โดยจะได้ติดตามสถานการณ์ COVID-19 ทั่วประเทศ เพื่อปรับแผนการกระจายวัคซีนให้สอดคล้องกับความจำเป็นในพื้นที่โดยยังคงเป้าหมายผู้ได้รับวัคซีน 31.5 ล้านคน คิดเป็นประมาณ 60% ของกลุ่มเป้าหมาย

สำหรับจำนวนผู้ได้รับวัคซีน COVID-19 ของประเทศ ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. – 19 มี.ค.2564 รวม 62,941 คน ได้แก่ บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข อสม. จำนวน 31,066 คน เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 7,147 คน บุคคลที่มีโรคประจำตัว 4,182 คน ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 35 คน และประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 20,511 คน และขณะนี้ มีวัคซีน COVID-19 ที่อยู่ในประเทศไทยแล้ว 317,600 โดส ประกอบด้วย Sinovac 200,000 โดส และ AstraZeneca จำนวน 117,600 โดส ได้ผ่านการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยแล้ว และในเดือนนี้ จะมี Sinovac เข้ามาอีก 800,000 โดส โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นผู้พิจารณาผู้ที่เหมาะสมในการได้รับวัคซีน

ขั้นตอนก่อนเข้าฉีด คือ วัดไข้ ลงทะเบียนประวัติ ตรวจร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ประเมินความเสี่ยงและลงนามยินยอมรับการฉีดวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่ และต้องพัก 30 นาที หลังการฉีดวัคซีน เพื่อสังเกตอาการและรับบัตรนัดเพื่อเข้าฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ต่อไป

Next Post

How Bussr's AI-Based Technology Is Set to Reshape the World's Roads and Economies

อาทิตย์ มี.ค. 21 , 2021
SINGAPORE, Mar 21, 2021 – (ACN Newswire via SEAPRWire.com) – Singapore-based transport disruptor Bussr has the attention of the global investment community for its vision to change the way the world moves from A to B, and for the abundance of talent at its table. Bussr’s vision spr […]