ราคาหุ้นชีวรอนลดลงทําให้มูลค่าของข้อตกลงกับเฮสลดลง 6.5 พันล้านดอลลาร์

Chevron Stock

บริษัท Chevron Corp. (NYSE:CVX) ได้ประสบกับการตกราคาหลังประกาศผลการดําเนินงานอย่างมีนัยสําคัญ ส่งผลให้มูลค่าของข้อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทต่อบริษัท Hess Corp. ลดลงประมาณ 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ราคาหุ้นของ Chevron ลดลงมากถึง 5.9% ในวันศุกร์หลังจากรายงานกําไรต่อหุ้นที่ต่ํากว่าคาดถึง 66 เซนต์ต่อหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องมาจากผลการดําเนินงานการกลั่นน้ํามันต่างประเทศที่อ่อนแอกว่าคาด

ด้วยเหตุนี้ ส่งผลให้ส่วนแบ่งกําไรที่นักลงทุนคาดว่าจะได้รับจากการซื้อ 1.025 หุ้นของ Chevron แลกกับแต่ละหน่วยหุ้นของบริษัท Hess ลดลง

ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ส่วนเกินมูลค่าที่นักลงทุน Hess ได้รับจากข้อตกลงลดลงจาก 10% เมื่อข้อตกลงเริ่มต้นประกาศเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม เหลือเพียง 3.1%

ทั้งนี้ นักวิเคราะห์จาก Bloomberg Intelligence ชื่อ Vincent Piazza ระบุว่า ข้อตกลงดังกล่าวเองนั้นไม่ได้ถูกคุกคาม เนื่องจากเมื่อข้อตกลงแล้วเสร็จ นักลงทุน Hess จะถือหุ้นของ Chevron ซึ่งเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงและมีโปรแกรมซื้อคืนหุ้นที่แข็งแกร่ง

ผลการดําเนินงานการกลั่นน้ํามันต่างประเทศของ Chevron ส่งผลกําไรเพียงร้อยละ 50 ของที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ การผลิตน้ํามันดิบในแหล่ง Permian Basin ของบริษัทก็มีผลการดําเนินงานต่ํากว่าคาด และต้นทุนโครงการ Tengiz ในประเทศคาซัคสถานเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4 ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าว ราคาหุ้นของบริษัท Hess ก็ปรับตัวลดลง 5% เหลือ 141.51 ดอลลาร์สหรัฐ

Next Post

ความต่อเนื่องของ Coca-Cola ในฐานะกษัตริย์ปันผลดึงดูดความสนใจของตลาดหลักทรัพย์

เสาร์ ต.ค. 28 , 2023
ในสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคและความตึงเครียดทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้น นักลงทุนกําลังมองหาทางเลือกที่ปลอดภัย และหุ้นที่จ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องเป็นทางเลือกที่ดึงดูด บริษัท Coca-Cola (NYSE: KO) ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม “Dividend Kings” ในดัชนี S&P 500 นั้นเป็นที่น่าสนใจด้วยประวัติการเพิ่มปัน […]