รายงานการวิเคราะห์ตลาดเครื่องยนต์ไฮโดรเจนระดับโลก 2023: แนวโน้มตลาดพร้อมข้อมูลจากปี 2022 ประมาณการสําหรับปี 2023 และการคาดการณ์อัตราการเติบโตต่อปีผ่านปี 2028

ดับลิน, 31 ส.ค. 2566 — รายงาน “เครื่องยนต์ไฮโดรเจน: ตลาดโลก” ได้ถูกเพิ่มเข้าสู่การเสนอขายของ ResearchAndMarkets.com

Research_and_Markets_Logo

มูลค่าตลาดเครื่องยนต์ไฮโดรเจนอยู่ที่ 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2565 และคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่า 10.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2571 ตลาดนี้คาดว่าจะเติบโตในอัตรา CAGR ร้อยละ 26.8 ระหว่างปี 2566 ถึง 2571

ในยุคของการวิวัฒนาการยานยนต์ ไฟฉายส่องสว่างอย่างเด่นชัดตกอยู่บนยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง ในขณะที่การศึกษานี้ดําดิ่งลึกเข้าไปในภูมิทัศน์ปัจจุบันของพวกเขาและมองไปข้างหน้าถึงศักยภาพตลาดในช่วง 5 ปีข้างหน้า

ดําดิ่งลึกเข้าไปในความซับซ้อน การศึกษาเปิดเผยภาพรวมของพลวัตตลาด ตั้งแต่ตัวผลักดันไปจนถึงข้อจํากัดที่ยับยั้ง โดยมีแนวโน้มที่สังเกตได้และโอกาสที่ซ่อนอยู่ที่วาดภาพที่ชัดเจนของสภาพแวดล้อมระดับโลก ซ่อนอยู่ในบทต่างๆ ของรายงานมีพื้นที่ที่ระบุแสงสว่างเกี่ยวกับความพยายามด้านการจัดหาเงินทุนและการควบรวมกิจการภายในขอบเขต

ขณะที่เวทีโลกกําลังยอมรับความเร่งด่วนของการลดคาร์บอน มีการแสวงหาโซลูชันทางเลือกอย่างกว้างขวาง ในช่วงการเปลี่ยนผ่านรูปแบบนี้ ไฮโดรเจนในฐานะเชื้อเพลิงปรากฏตัวเป็นผู้แข่งขันที่แข็งแกร่ง ให้คํามั่นสัญญาในการบรรเทาปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอน ด้วยรถบรรทุกหนักคุกคามเป็นผู้ปล่อยก๊าซ CO2 ที่สําคัญภายในภูมิทัศน์อุตสาหกรรมยานยนต์ กระแสความสนใจหันไปที่โซลูชันขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความพยายามร่วมกันของผู้ผลิตรถยนต์

ผ้าใบขยายออกไปครอบคลุมสถานะในปัจจุบัน ซึ่งยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงได้ฝังรากลึกในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีศักยภาพที่ไม่ต้องสงสัย แต่ยานพาหนะเหล่านี้มีราคาสูงอย่างมาก กระตุ้นให้รัฐบาลแต่ละประเทศจัดการจูงใจที่มุ่งเป้าไปทั้งผู้ซื้อยานพาหนะและหน่วยงาน OEM เพื่อลดต้นทุนโดยรวมและเปิดทางให้มีการนําไปใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ความพยายามร่วมกันเพื่อยับยั้งต้นทุนโดยรวมและปูทางให้มีการรับใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้นเกิดขึ้นบนพื้นฐานนี้

เจาะเข้าไปในใจกลางของเทคโนโลยีการขับเคลื่อน ภูมิทัศน์ถูกครอบงําโดยเทคโนโลยีเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในเซลล์เชื้อเพลิง ความสามารถในการจัดหาไฟ

Next Post

ผู้ป่วยเรื้อรังตับอักเสบบีรายแรกได้รับยา ISA104 ในการศึกษาคลินิกในมนุษย์ระยะที่ 1

พฤหัส ส.ค. 31 , 2023
การศึกษาของ Erasmus MC บ่งชี้ถึงก้าวสําคัญแรกในการพัฒนาทางคลินิกสําหรับการรักษาด้วยภูมิคุ้มกัน ISA104 สําหรับการติดเชื้อตับอักเสบบีเรื้อรัง เมืองเอาต์เกสต์เคสต์ ประเทศเนเธอร์แลนด์, 31 ส.ค. 2566 – ISA Pharmaceuticals B.V. บริษัทไบโอเทคที่อยู่ในขั้นคลินิกซึ่งพัฒนาการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันเพื่อรักษ […]