ลี แมธีสัน และ กิกิ โซน ได้รับเลือกตั้งเข้าคณะกรรมการบริษัทของ Tucows

ดังต่อไปนี้:

โตรอนโต, 8 ก.ย. 2566 /CNW/ – วันนี้ Tucows (NASDAQ: TCX) (TSX: TC) บริษัทโลกที่มุ่งมั่นทําให้อินเทอร์เน็ตดีขึ้น ได้ประกาศว่า Lee Matheson หุ้นส่วนของ Edgepoint Wealth Management และ Gigi Sohn ทนายความและนักเคลื่อนไหวผู้บริโภคที่มีชื่อเสียง ได้รับเลือกตั้งเข้าคณะกรรมการบริษัทของ Tucows

ด้วยประวัติการทํางานที่ประสบความสําเร็จในอุตสาหกรรมการเงิน Lee Matheson นําความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์อย่างมากมาสู่คณะกรรมการบริษัทของ Tucows Matheson เป็นหุ้นส่วนที่ Edgepoint Wealth Management ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งของ Tucows และได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ Tucows ในฐานะนักลงทุน เขาเป็นผู้ถือประกาศนียบัตร CFA แสดงถึงทักษะการวิเคราะห์ธุรกิจ และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในภาคเทคโนโลยี ประสบการณ์ตลาดทุนที่กว้างขวางของ Matheson และความสามารถทางธุรกิจจะทําให้เขาเป็นสมาชิกที่มีคุณค่ายิ่งต่อคณะกรรมการบริษัทของ Tucows

Gigi Sohn ทนายความและนักเคลื่อนไหวผู้บริโภคที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางสําหรับความสําเร็จของเธอต่อกฎหมายและนโยบายด้านโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในวงการกฎหมาย การทํางานในฐานะที่ปรึกษาของประธาน FCC ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2559 และการเป็นผู้นําองค์กรนโยบายโทรคมนาคมและเทคโนโลยี เธอมีส่วนสําคัญในการกําหนดนโยบายที่ส่งเสริมนวัตกรรม สิทธิดิจิทัล และอินเทอร์เน็ตเสรีและเปิดกว้าง ความรู้และประสบการณ์อันลึกซึ้งในฐานะนักเคลื่อนไหวเพื่อผู้บริโภคทําให้ประธานาธิบดีไบเดนเสนอชื่อเธอเข้าดํารงตําแหน่งใน FCC ในปี 2564 Sohn มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งและมุ่งมั่นในนโยบายโทรคมนาคมที่เน้นผู้บริโภค จึงเป็นการเพิ่มคุณค่ายิ่งให้กับคณะกรรมการบริษัทของ Tucows

Tucows ยังประกาศในวันนี้ด้วยว่า Brad Burnham ผู้ร่วมก่อตั้ง Union Square Ventures จะลาออกจากคณะกรรมการบริษัท Tucows Burnham ได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัทของ Tucows ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 และ Tucows ขอขอบคุณคุณ Burnham สําหรับความช่วยเหลือ การเป็นพี่เลี้ยง และการรับใช้อย่างทุ่มเทในฐานะกรรมการบริษัทเป็นเวลาหกปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการบริษัทของ Tucows มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2566

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tucows การดําเนินงานระดับโลก หรือข่าวสารนักลงทุน โปรดเยี่ยมชม tucows.com.

ที่มา Tucows Inc.

Next Post

Mirati นําเสนอข้อมูลติดตามผล 2 ปีจากการศึกษา KRYSTAL-1 แสดงการตอบสนองที่ยั่งยืนและอัตราการรอดชีวิตโดยรวมระยะยาว ที่การประชุม World Conference on Lung Cancer ปี 2023

อาทิตย์ ก.ย. 10 , 2023
ซานดิเอโก, 9 ก.ย. 2023 – Mirati Therapeutics, Inc.® (NASDAQ: MRTX) บริษัทวิจัยและพัฒนายาเทคโนโลยีชีวภาพในระยะพาณิชย์ ได้นําเสนอข้อมูลติดตามผล 2 ปีจากการวิเคราะห์รวมข้อมูลจาก Cohort ระยะ 1/1b และ Cohort A ระยะ 2 ของการศึกษา KRYSTAL-1 ซึ่งประเมินประสิทธิภาพของ adagrasib (KRAZATI®) ในผู้ป่วยมะเร็ […]