ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ขาดปมตั้ง ส.ส.ร.ยกร่าง รธน.ใหม่ 11 มี.ค.

ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัยคำร้อง ปมตั้ง ส.ส.ร.ยกร่าง รธน.ใหม่ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นัดแถลงด้วยวาจาและลงมติในวันที่ 11 มี.ค.นี้ เวลา 09.30 น.

วันนี้ (4 มี.ค.2564) ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ คำร้องของนายไพบูลย์ นิติตะวัน และนายสมชาย แสวงการ สมาชิกรัฐสภา ที่ขอให้ศาลวินิจฉัยอำนาจรัฐสภาในการตั้ง ส.ส.ร. ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในวันที่ 11 มี.ค.2564 เวลา 09:30 น.

วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุตติการไต่สวน และนัดแถลงด้วยวาจาตามวันเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ศาลได้ให้พยานผู้เชี่ยวชาญรวม 4 คน ประกอบด้วย นายมีชัย ฤชุพันธุ์, นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ , นายอุดม รัฐอมฤต และนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ จัดทำความเห็นเป็นหนังสือในประเด็นที่กำหนดขึ้นและส่งความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว รวมถึงได้รับคำร้องของนายประเสริฐ จันทรรวงทอง และพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ที่มายื่นไว้ในวันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมาแล้ว

ศาลพิจารณาคำร้องคำยืนยันข้อเท็จจริงและความเห็นดังกล่าว โดยเห็นว่าแม้คดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) ขณะเดียวกันที่ประชุมรัฐสภาก็มีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งมิใช่การกระทำของสมาชิกรัฐสภาเป็นรายบุคคลแต่เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาของศาล ศาลจึงรับไว้เพื่อประกอบการพิจารณา

Next Post

สั่งย้าย ผบ.เรือนจำกลางคลองเปรม ปมเผาหน้าเรือนจำ

พฤหัส มี.ค. 4 , 2021
ปลัดยุติธรรม สั่งย้าย ผบ.เรือนจำกลางคลองเปรม ไปปฏิบัติราชการประจำกรมราชทัณฑ์ ปมเผาหน้าเรือนจำ พร้อมตั้งรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ปฏิบัติราชการในหน้าที่แทน วันนี้ (4 มี.ค.2564) นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงนามคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 75/2564 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ […]