หุ้น Valero Energy: หุ้นพลังงานที่มีศักยภาพเติบโต แต่มีราคาที่คุ้มค่า

Valero Energy Stock

บริษัท Valero Energy (ชื่อบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก:VLO) เป็นบริษัทน้ํามันกลั่นชั้นนําของโลก และเป็นผู้กลั่นน้ํามันรายใหญ่ที่สุด ได้แสดงผลการดําเนินงานระยะยาวที่น่าประทับใจ โดยสามารถเอาชนะดัชนี S&P 500 ได้อย่างมากมาย ถึงแม้สถานการณ์การเมืองในตะวันออกกลางล่าสุดจะส่งผลให้ราคาน้ํามันสูงขึ้น แต่ราคาหุ้น Valero ก็ยังอยู่ต่ํากว่าระดับสูงสุดในต้นปี 2023 ทําให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่มองหาคุณค่า มาดูข้อมูลสําคัญบางประการ

ผลตอบแทนระยะยาวที่น่าประทับใจ

หุ้น Valero Energy สามารถให้ผลตอบแทนที่น่าประทับใจสําหรับนักลงทุนระยะยาว โดยมีอัตราการเติบโตประมาณ 400% นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2546 เอาชนะดัชนี S&P 500 ที่มีอัตราการเติบโต 202% ในช่วงเวลาเดียวกัน

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่น่าสนใจ

ถึงแม้ราคาหุ้นล่าสุดจะปรับตัวลดลง แต่ Valero ยังให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลข้างหน้าที่น่าสนใจคือ 3.09% ซึ่งน่าสนใจในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ําในปัจจุบัน

ราคาที่น่าสนใจ

อัตราส่วนราคาต่อกําไรข้างหน้าของ Valero อยู่ที่ 5.14 เท่า ซึ่งถือว่าต่ํากว่ามาตรฐานของธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญ นักลงทุนที่มองหาคุณค่าจึงพอใจ

ความหลากหลายในธุรกิจ

Valero Energy เป็นผู้ผลิตเชื้อเพลิงขนส่งคาร์บอนต่ําที่ใหญ่ที่สุด โดยดําเนินการโรงกลั่นน้ํามัน 15 แห่ง และเป็นเจ้าของโรงงานเอทานอล 12 แห่ง บริษัทมุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงกลั่น และขยายธุรกิจเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ํา

กําไรสูงสุดในประวัติการณ์

บริษัทรายงานกําไรสูงสุดในปี 2565 โดยขับเคลื่อนด้วยสภาวะตลาดที่เอื้ออํานวยและโครงการลงทุน ในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 Valero รายงานกําไรสุทธิ 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่กําไรไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 11.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เติบโตของธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ

ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพเรนูเวเบิลดีเซลและเอทานอลของ Valero แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมาก สําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ธุรกิจเรนูเวเบิลดีเซลเติบโตกําไรการดําเนินงานเกือบ 3 เท่า ขณะที่ธุรกิจเอทานอลเพิ่มขึ้น 26%

เพิ่มเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง

Valero มีประวัติเพิ่มอัตราเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราเติบโตรายปีเฉลี่ยระยะ 10 ปีอยู่ที่ 17.7% ซึ่งเป็นผลงานที่น่าชื่นชมในธุรกิจพลังงาน

คําแนะนําของนักวิเคราะห์

จากนักวิเคราะห์ 16 รายที่ติดตามหุ้น Valero 11 รายแนะนํา “ซื้อเต็มที่” 1 รายแนะนํา “ซื้ออย่างมีเหตุผล” 3 รายแนะนํา “ถือ” และ 1 รายแนะนํา “ขายเต็มที่” โดยเฉลี่ยแนะนําเป้าหมายราคาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 16% จากราคาปัจจุบัน

ด้วยความหลากหลายในธุรกิจ การเน้นธุรกิจเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ํา และศักยภาพในการเติบโต Valero Energy มี

Next Post

ประธานาธิบดี AMLO ของเม็กซิโกจะเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับภูมิภาคเกี่ยวกับเรื่องอพยพย้ายถิ่นฐานระหว่างผู้นําจากอเมริกากลาง อเมริกาใต้ และแคริบเบียน

พฤหัส ต.ค. 19 , 2023
ประธานาธิบดีเม็กซิโก กล่าวว่า ผู้นําของคิวบา เวเนซุเอลา เฮติ และฮอนดูรัส จะเข้าร่วมการประชุมด้านเรื่องการอพยพที่เม็กซิโกจะเป็นเจ้าภาพในวันอาทิตย์นี้ สี่ประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่มีผู้อพยพมากที่สุดในปัจจุบันที่เดินทางมาถึงชายแดนสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีอันเดรส มานวยล์ โลเปซ ออบราดอร์ กล่าวว่า ประธาน […]