อย.เปิดโอกาสเอกชนนำเข้าวัคซีน COVID-19 ยืนยันไม่ล่าช้า

อย.ยืนยันการนำเข้าวัคซีน COVID-19 ไม่ล่าช้า พร้อมเปิดโอกาสภาคเอกชนที่สนใจนำเข้าได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นทะเบียนตามขั้นตอนเพื่อรับผิดชอบต่อคุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีนที่นำเข้า

วันนี้ (12 มี.ค.64) นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ชี้แจงกรณีที่มีข่าวโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งระบุเกี่ยวกับปัญหาการนำเข้าวัคซีน COVID-19 ที่ต้องรอให้ อย.อนุญาตการนำเข้า ทั้งที่วัคซีนนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไปแล้ว โดยเปิดเผยว่า ภาคเอกชนที่ต้องการนำเข้าวัคซีน COVID-19 เข้ามาในประเทศ ต้องผ่านกระบวนการ ประกอบด้วย 1. ต้องยื่นเป็นผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร 2. ต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีน COVID-19 ของตน เนื่องจากผู้รับอนุญาตนำเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อคุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีนที่ตนนำเข้ามา

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการนำเข้า การขึ้นทะเบียน การกระจาย และการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 มี.ค.64 โดยมีผู้แทนจากภาคเอกชน ได้แก่ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกลุ่มตัวแทนโรงพยาบาลเอกชน เข้าร่วมประชุมด้วย

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ระยะเวลาในการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัคซีน COVID-19 ไม่ล่าช้าแต่อย่างใด ซึ่ง อย.ได้เปิดช่องทางพิเศษพร้อมอำนวยสะดวกในการขึ้นทะเบียนวัคซีน COVID-19 ในทุกเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม หากผู้รับอนุญาตส่งเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนดจะใช้เวลาในการประเมินและพิจารณาอนุญาตประมาณ 30 วัน ซึ่งวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดของโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) จึงต้องมีระบบการกำกับติดตามความปลอดภัยจากการใช้วัคซีน และจะต้องดำเนินการฉีดในสถานพยาบาลเท่านั้น โดยเป็นไปตามแผนการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่กรมควบคุมโรคกำหนด

ทั้งนี้ ขอให้ภาคเอกชนมั่นใจว่าภาครัฐไม่ปิดกั้นเอกชนในการนำเข้าและใช้วัคซีน COVID-19 พร้อมยินดีที่ภาคเอกชน โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนเข้ามาร่วมกันในการดูแลสุขภาพประชาชน ทั้งในมิติผู้รับอนุญาตนำเข้าวัคซีนของตนเอง และในฐานะผู้ให้บริการฉีดวัคซีน หากภาคเอกชนมีข้อสงสัยใด ๆ ในการนำเข้าและขึ้นทะเบียนวัคซีน COVID-19 สามารถติดต่อสอบถามกับ อย. ได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีโรงพยาบาลเอกชนมายื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนแต่อย่างใด

Next Post

เอกชนหวั่นแผนเปิดประเทศล่าช้า หลังฉีดวัคซีนสะดุด

เสาร์ มี.ค. 13 , 2021
ภาคเอกชนมองว่าปัญหาการเลื่อนฉีดวัคซีนอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น เรียกร้องรัฐบาลเร่งพิจารณานโยบายเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวจากประเทศเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง วันนี้ (12 มี.ค.2564) นายเกรียงไกร เธียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน ว่า ตามปกติการทดสอบประสิทธิภา […]