แรงของเงินสดสุทธิของ Apple อาจส่งผลให้มูลค่าของบริษัทเพิ่มขึ้น

Apple Stock

บริษัท Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) เมื่อเร็วๆ นี้ได้รายงานการลดลงเล็กน้อยของยอดขายสําหรับไตรมาสที่ 1 ของบริษัทซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน ลดลง 0.72% อย่างไรก็ตาม กําไรต่อหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 13% และบริษัทยังคงมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน (FCF) และอัตรากําไรสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานที่แข็งแกร่ง สิ่งนี้สามารถสันนิษฐานได้ว่าเป็นเพราะความสําคัญที่เพิ่มขึ้นของแผนกบริการของบริษัทในส่วนประกอบรายได้

ข้อความต่อไปนี้เป็นการสรุปจุดสําคัญ:

แม้ว่ายอดขายของ Apple จะมีการลดลงเพียงน้อยนิดร้อยละน้อยกว่า 1 โดยจาก 90.15 พันล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เป็น 89.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 แต่ยอดขายทั้งปีลดลงเพียง 2.8% จาก 394,000 ล้านเหรียญสหรัฐเป็น 383,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนรายได้จากบริการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 16.3% จาก 19.2 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีก่อนเป็น 22.3 พันล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสล่าสุด ปัจจุบันส่วนนี้คิดเป็นร้อยละ 24.9 ของยอดขายรวมของ Apple ขึ้นจากร้อยละ 21.2 ในไตรมาสปีก่อน

แผนกบริการยังสร้างรายได้และเงินสดสูง ซึ่งอาจทําให้สัดส่วนของยอดขายรวมเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา โดยเฉพาะถ้ายอดขายรวมลดลงค่อยๆ

สิ่งสําคัญที่นักลงทุนควรติดตามคือเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานของ Apple ในปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เท่ากับประมาณ 99.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 10.6% เมื่อเทียบกับ 12 เดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 111.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ แต่ในไตรมาสล่าสุด เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานอยู่ที่ 19.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงเพียง 6.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งบ่งชี้ว่าผลการดําเนินงานดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 10.6 ต่อปี

สิ่งนี้อาจหมายความว่า เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานรวมของ Apple จะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยสัดส่วนรายได้บริการที่สูงขึ้น นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอดขายในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 396,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และภายในเดือนกันยายน 2568 อาจเพิ่มเป็น 420,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ถ้ากําหนดอัตรากําไรสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานไว้ที่ร้อยละ 28 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานอาจเพิ่มขึ้นเป็น 117.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.6 เมื่อเทียบกับตัวเลข 12 เดือนล่าสุด ซึ่งอาจส่งผลให้เป้าหมายราคาหุ้น AAPL สูงขึ้น

ประเมินมูลค่าหุ้น Apple จากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

ถ้าใช้อัตราผลตอบแทนจากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 3.5% มูลค่าตลาดหุ้น Apple อาจอยู่ที่ 3.36 พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 2.75 พันล้านเหรียญสหรัฐ หมายความว่ามูลค่าตลาดอาจเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.1 ในอีกปีข้างหน้า นําไปสู่เป้าหมายราคาหุ้น 215.69 เหรียญสหรัฐ สูงกว่าราคาปัจจุบันที่ 176.65 เหรียญสหรัฐ

อีกวิธีหนึ่งที่จะวิเคราะห์คือพิจารณาจาก

Next Post

Walt Disney Co. แต่งตั้ง Hugh Johnston ผู้มีประสบการณ์จาก PepsiCo เป็น CFO

อังคาร พ.ย. 7 , 2023
บริษัท Walt Disney Co. (NYSE:DIS) ได้ประกาศแต่งตั้ง ฮิว จอห์นสตัน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ทํางานยาวนาน 34 ปีของบริษัท PepsiCo เป็นผู้อํานวยการด้านการเงินของบริษัท จอห์นสตันซึ่งดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการด้านการเงินของบริษัท PepsiCo ตั้งแต่ปี 2010 จะเข้ารับตําแหน่งแทนเควิน แลนส์เบอร์รี ซึ่งจะมีผลตั้งแต […]