โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2564

วันนี้ (17 มี.ค.2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.2564 นั้น บัดนี้ สมควรที่จะให้ปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ ตามที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.2564 นั้น บัดนี้ สมควรที่จะให้ปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

Next Post

"ภูมิใจไทย" ชี้วอล์กเอาต์ เหตุไม่อยากเป็นเครื่องมือแท้ง รธน.

พฤหัส มี.ค. 18 , 2021
“ภูมิใจไทย” เผยมีกระบวนการฉุดรั้งแก้รัฐธรรมนูญ เลือกวอล์กเอาต์ เหตุไม่อยากเป็นเครื่องมือแท้งรัฐธรรมนูญ ย้อนพรรคฝ่ายประชาธิปไตย เห็นเดินหน้าเป็นเหว ยังเลือกลงมติ วันนี้ (17 มี.ค.2564) นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.พรรคภูมิใจไทย แถลงข่าวกรณี ส.ส.พรรคภูมิใจไทย วอล์กเอาต์ไม่ร่วมลงมติในการแก้ไขร […]