ไทยป่วยใหม่ 65 คน – ฉีดวัคซีนพบอาการไม่พึงประสงค์ใกล้หลักพัน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทยพบป่วยใหม่ 65 คน รวมป่วยสะสม 26,370 คน ขณะที่ยอดผู้ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ล่าสุด ฉีดแล้วกว่า 27,000 คน พบอาการไม่พึงประสงค์ 956 คน

วันนี้ (7 มี.ค.2564) ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อสะสม 117,075,934 คน หายแล้ว 92,652,156 คน และเสียชีวิตสะสม 2,599,984 คน โดยสหรัฐฯ ยังมีผู้ติดเชื้อสะสมมากสุด 29,653,891 คน รองลงมาคือ อินเดีย บราซิล รัสเซีย และอังกฤษ ส่วนไทยอยู่อันดับที่ 115 ของโลก

ขณะที่สถานการณ์ในประเทศพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่เพิ่ม 65 คน ติดเชื้อในประเทศ 60 คน และติดเชื้อจากต่างประเทศ 5 คน รวมผู้ป่วยสะสม 26,370 คน หายป่วยแล้ว 25,744 คน รักษาในโรงพยาบาล 541 คน เสียชีวิตคงที่ 85 คน

สำหรับผู้ป่วยใหม่เป็นผู้ติดเชื้อใน จ.สมุทรสาคร 47 คน คิดเป็น 78.33% กทม. 8 คน คิดเป็น 3.33% และจังหวัดอื่น ๆ อีก 11 คน คิดเป็น 18.33% โดยวันนี้มีผู้ติดเชื้อกระจายใน 6 จังหวัดทั่วประเทศ

 

ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แล้ว 2.7 หมื่นคน

นอกจากนี้ เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. เพจ ไทยรู้สู้โควิด รายงานสถานการณ์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ซิโนแวค ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. – 7 มี.ค.2564 มีผู้ได้รับวัคซีนสะสมแล้ว 27,497 คน ใน 13 จังหวัด โดยมีรายงานผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนจำนวน 956 คน คิดเป็นร้อยละ 3.48 ของผู้รับวัคซีนทั้งหมด ซึ่งในวันนี้มีรายใหม่เพิ่มขึ้น 128 คน 

สำหรับอาการไม่พึงประสงค์ที่พบ ได้แก่ อาการอักเสบบริเวณที่ฉีด ปวดเมื่อยเนื้อตัว คลื่นไส้ มีไข้  อาเจียน เป็นผื่น ท้องเสีย เหนื่อย และอาการอื่นๆ อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุข แนะนําให้เฝ้าระวังอาการ 30 นาที หลังฉีดวัคซีน COVID- 19 เพื่อดูว่ามีการแพ้วัคซีนหรือไม่ ซึ่งโดยปกติการฉีดวัคซีนจะสังเกตอาการ 15 นาที แต่ระบบของประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยจะให้อยู่สังเกตอาการ 30 นาที ตามโปรแกรมการฉีดวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขวางไว้ ก่อนจะอนุญาตให้กลับบ้านและนัดให้มาฉีดเข็มที่ 2 ต่อไป รวมถึงให้คําแนะนําการเฝ้าระวังอาการที่อาจเกิดขึ้นได้พร้อมแจ้งเบอร์ติดต่อกับโรงพยาบาลที่ให้บริการ

สําหรับการเฝ้าระวัง สังเกตและติดตามอาการหลังรับวัคซีนจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามอาการอีกในวันที่ 1, 7 และ 30 ผ่านทางไลน์ “หมอพร้อม” หรือมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล, รพ.สต. หรือ อสม. เป็นผู้ติดตามอาการ ทั้งนี้ผู้ที่รับวัคซีนควรสังเกตอาการต่อไปจนครบ 30 วัน ตามโปรแกรมที่กระทรวงสาธารณสุขวางไว้เพื่อความปลอดภัย

อาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีน แบ่งเป็น 2 ระดับ 

1.อาการไม่รุนแรง ได้แก่ มีไข้ต่ำ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย และปวดบริเวณที่ฉีด หากมีอาการเหล่านี้หลังฉีดขอให้รายงานในระบบไลน์ “หมอพร้อม” ซึ่งอาการเพียงเล็กน้อยเหล่านี้จะหายได้ภายใน 1-2 วัน

2.อาการรุนแรง ได้แก่ ไข้สูง แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก ปวดศีรษะรุนแรง ปากเบี้ยว กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีจุดเลือดออกจำนวนมาก ผื่นขึ้นทั้งตัว อาเจียนมากกว่า 5 ครั้ง ชัก และหมดสติ ถ้ามีอาการขณะเฝ้าระวังอาการหลังฉีด 30 นาที ขอให้รีบแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่สังเกตอาการทันที แต่หากกลับบ้านแล้วเกิดอาการขอให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

 

Next Post

โปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์ "พระมหาประนอม" เป็นพระราชาคณะ

จันทร์ มี.ค. 8 , 2021
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ “พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร” วัดจากแดง เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระเมธีวชิรโสภณ วันนี้ (7 มี.ค.2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเม […]