ไม่เลื่อนสอบ! ศาลปกครองยกคำร้อง #DEK64 ขอเลื่อนสอบ TCAS

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำขอเลื่อนการสอบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากคำขอไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง จึงไม่มีเหตุสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับ

วันนี้ (19 มี.ค.2564) ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำขอกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ในคดีที่มีผู้ยื่นฟ้องขอให้เลื่อนการสอบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้กำหนดการสอบขึ้น GAT/PAT ในวันที่ 20–23 มี.ค.2564 การสอบ O-NET ในวันที่ 27 และวันที่ 29 มี.ค.2564 และการสอบวิชาสามัญ ในวันที่ 3 – 4 เม.ย.2564

เนื่องจากศาลปกครองกลาง เห็นว่า เมื่อมีผู้สมัครสอบรายวิชา GAT/PAT จำนวน 257,274 คน รายวิชาสามัญ จำนวน 175,003 คน และรายวิชาสอบ O-NET จำนวน 387,139 คน มีจังหวัดสนามสอบ 77 จังหวัด หน่วยสนามสอบสูงสุด 397 หน่วย และมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบอีกไม่น้อยกว่า 20,000 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องเตรียมตัว ต้องเดินทาง และต้องหาที่พัก หากมีการเลื่อนสอบย่อมจะส่งผลกระทบต่อคนเป็นจำนวนมาก

อีกทั้งได้มีการจัดส่งข้อสอบไปยังศูนย์สอบต่างๆ ทั่วประเทศแล้ว ประกอบกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบ TCAS มีจำนวน 80 สถาบัน จาก 156 มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เข้าร่วมระบบ TCAS ก็ได้มีกำหนดการคัดเลือกต่อจากการคัดเลือกของ TCAS ซึ่งจะได้รับผลกระทบตามไปด้วย รวมทั้งการแจ้งเลื่อนการสอบอย่างกระชั้นชิดนั้นก็อาจไม่สามารถดำเนินการแจ้งได้อย่างทั่วถึงครบถ้วนภายในระยะเวลาที่จำกัด อันเป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐและแก่การบริการสาธารณะ

ดังนั้น เมื่อคำขอของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง จึงไม่มีเหตุสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ประกอบกับข้อ 72 วรรคสาม แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

#เลื่อนให้กันได้มั้ย เสียงจาก #Dek64 พ้อสอบเข้ามหาลัยยุคโควิด

เลื่อนแล้ว! สทศ.เปลี่ยนวันสอบ O-NET จาก 28 เป็น 29 มี.ค.นี้

#dek64กำลังถูกทิ้ง ติดเทรนด์ หลัง ศธ.แจงปมไม่เลื่อนสอบ TCAS

ทปอ.ยันสอบ “TCAS 64” ตามเดิม เหตุกระทบนักเรียนกว่า 3 แสนคน

 

Next Post

ทลายเครือข่ายทวงหนี้นอกระบบ เงินหมุนเวียนวันละ 20 ล้านบาท

เสาร์ มี.ค. 20 , 2021
ศูนย์ปราบปรามหนี้นอกระบบ บุกทลายเครือข่ายทวงหนี้นอกระบบในโรงแรมย่านสุทธิสาร พบมีนายทุนชาวต่างชาติ และคนไทย กว่า 50 คน ร่วมขบวนการ มียอดเงินหมุนเวียนกว่า 20 ล้านบาทต่อวัน วันนี้ (19 มี.ค.2564) ศูนย์ปราบปรามหนี้นอกระบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ค้นห้องพักในโรงแรมย่านสุทธิสารที่ถูกดัดแปลงติดตั้งอุปกรณ์คอมพ […]