Alltech เข้าร่วมกับ Vital Group เพื่อสร้างโซ่อุปทานสําหรับการถ่ายภาพทางการแพทย์ระดับสูง

เมืองเฉิงตู, ประเทศจีน, วันที่ 28 ตุลาคม 2523 — ในวันที่ 28 ตุลาคม บริษัท Alltech ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ระดับสูงภายใต้กลุ่มบริษัท Vital Group ได้จัดงานแถลงข่าวภายใต้ชื่อ “ความสุขแห่งชีวิต ฝันของนวัตกรรม” ณ งานมหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์จีนครั้งที่ 88 เพื่อประกาศกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ล่าสุด และการเข้าสู่ธุรกิจบริการสุขภาพระดับสูงของกลุ่มบริษัท Vital Group

press conference titled “Joy of Life, Dream of Innovation”

ในฐานะหนึ่งในบริษัททางการแพทย์ระดับโลกที่สามารถพัฒนาเครื่องมือสร้างภาพรังสีแม่เหล็กสูงขั้วได้ เช่น เครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็ก 7.0T Alltech จะใช้ความได้เปรียบของ Vital Group ในด้านวิทยาการวัสดุ วิทยาการสารสนเทศ และปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับความเชี่ยวชาญของตนเองในการถ่ายภาพทางการแพทย์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ระดับสูงด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเช่น การถ่ายภาพนับตัวนิวคลีอิดด้วยโฟตอน

วัสดุที่ก้าวหน้าเช่นตัวตรวจจับแคดเมียมซิงก์เทลลูไรด์ (CZT) และผลึกการเรืองแสงลูเทเชียมยิตเตอเรียมออร์โทซิลิเกต (LYSO) ที่พัฒนาโดย Vital Group เปิดโอกาสให้ Alltech ใช้วัสดุ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก Vital Group เราสามารถสร้างพอร์ตผลิตภัณฑ์การถ่ายภาพหลายระบบได้ พร้อมเร่งการวิจัยและนําเทคโนโลยีการถ่ายภาพทางการแพทย์มาใช้ เพื่อให้บริการทางสุขภาพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแก่ผู้ใช้ทั่วโลก

ในอนาคต Alltech จะมุ่งสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมการถ่ายภาพทางการแพทย์ระดับสูงผ่านการขยายความร่วมมือระดับโลกและรวบรวมทรัพยากรภายในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาการถ่ายภาพทางการแพทย์ ภายใต้การสนับสนุนที่มั่นคงจาก Vital Group

เราเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมการถ่ายภาพทางการแพทย์ที่มีปัญญาประดิษฐ์มากขึ้น ที่สามารถวินิจฉัยโรคและรักษาผู้ป่วยได้อย่างแม่นยําและเฉพาะบุคคลมากขึ้นนั้น จะสามารถให้บริการที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้และผู้ป่วย และส่งเสริมสุขภาพของมวลมนุษยชาติได้

ภาพ — https://www.thhere.com/wp-content/uploads/2023/10/02eebb33-15228_2.jpg

Next Post

Regal Rexnord Corporation ประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาส 0.35 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น

จันทร์ ต.ค. 30 , 2023
มิลวอกี, วันที่ 27 ตุลาคม 2567 — Louis Pinkham, ซีอีโอของ Regal Rexnord Corporation (NYSE: RRX) ได้ประกาศว่าคณะกรรมการบริษัทในการประชุมประจําวันที่ 27 ตุลาคม 2567 ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล 0.35 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น จ่ายให้ในวันที่ 12 มกราคม 2567 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนตอนปิดทําการวันที่ 29 ธันวาค […]