Apple Stock 2025 คาดว่าจะยังคงความเป็นใหญ่หรือไม่?

Apple Stock

ด้วยมูลค่าตลาดที่เกิน 2.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ Apple (NASDAQ: AAPL) ในปัจจุบันเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้น ถ้า Apple เป็นประเทศ มันจะอยู่ในอันดับที่ 8 ของโลกตามผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสําหรับปี 2022 แต่คําถามที่ว่า Apple ภายใต้การนําของทิม คุก จะสามารถรักษามูลค่าตลาดที่มหึมาและยังคงเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกต่อไปจนถึงปี 2025 ได้หรือไม่ ในการวิเคราะห์นี้ เราจะศึกษาปัจจัยที่อาจมีอิทธิพลต่อการทํางานของหุ้น Apple ในปีต่อๆ ไป และพิจารณาคู่แข่งที่อาจจะมาชิงตําแหน่งบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก

การเติบโตของ Apple ให้กลายเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุด

Apple ได้กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดในโลกในปี 2011 โดยเอาชนะ ExxonMobil (NYSE: XOM) ซึ่งเคยถือตําแหน่งนี้มาก่อน ตั้งแต่นั้นมา Apple ก็ยังคงรักษาตําแหน่งบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก แม้บางครั้งจะมีคู่แข่งท้าชิงเพียงเล็กน้อย

คู่แข่งที่ท้าชิงตําแหน่งของ Apple

บางครั้ง Apple ก็ต้องเผชิญกับการท้าชิงตําแหน่งจากบริษัทอื่น เช่น ในเดือนตุลาคม 2564 Microsoft (NASDAQ: MSFT) เคยขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดชั่วคราว และในเดือนพฤษภาคม 2565 Saudi Aramco บริษัทน้ํามันยักษ์ใหญ่ เคยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเมื่อราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้น แต่เหตุการณ์เหล่านี้ก็เป็นเพียงชั่วคราว เมื่อ Apple กลับมาครองตําแหน่งเดิมอย่างรวดเร็ว

ความสําเร็จสําคัญและสินทรัพย์ที่ถือครอง

Apple ได้บรรลุความสําเร็จหลายประการที่น่าชื่นชม เช่น ในเดือนกรกฎาคม 2566 Apple เป็นบริษัทแรกที่มีมูลค่าตลาดปิดเกิน 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งยืนยันฐานะของมันให้แน่นอนมากขึ้น นอกจากนี้ Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B) ซึ่งมีวอร์เรน บัฟเฟ็ตเป็นประธานกรรมการบริหารถือหุ้น Apple อยู่ร้อยละ 5.9 ซึ่งทําให้มันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รองจาก Vanguard

คาดการณ์ราคาหุ้น Apple ปี 2025: ปัจจัยสําคัญ

หากไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจโลกระดับมหึมาเกิดขึ้นในปีต่อๆ ไป คาดว่าราคาหุ้น Apple จะเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันภายในสิ้นปี 2025 นักวิเคราะห์ทางการเงินคาดว่าราคาหุ้นอาจเพิ่มขึ้นเป็น 205.84 ดอลลาร์ภายใน 12 เดือนข้างหน้า และอาจสูงถึง 240 ดอลลาร์ต่อหุ้น ปัจจัยสําคัญที่อาจมีอิทธิพลต่อราคาหุ้น Apple ในปีต่อๆ ไปมีดังต่อไปนี้

  1. ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ-จีน และความต้องการตลาดในจีน

ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนที่เพิ่มมากขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อ Apple เนื่องจากจีนเป็นตลาดที่สองใหญ่ของบริษัท การลดลงของความต้องการสินค้า Apple ในจีนอาจกระทบต่อฐานะของมันในฐานะบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุด

  1. โอกาสในตลาดอินเดีย

Apple เพิ่งเปิดร้านค้าปลีกสองแห่งแรกในอินเดีย ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในห้าตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ iPhone ความต้องการสูงในอินเดียซึ่งมีชนชั้นกลางขยายตัวอาจช่วยเ

Next Post

Nvidia Stock : การจํากัดชิปของสหรัฐฯ ต่อจีนเป็นภัยคุกคาม

ศุกร์ ต.ค. 20 , 2023
ตั้งแต่ระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคม Nvidia stock (NASDAQ: NVDA) ได้ถูกเผชิญหน้ากับอุปสรรคสําคัญที่นําไปสู่การลดลงของราคาหุ้น พร้อมกันนี้ การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยโลกอย่างช้าๆ ก็ส่งผลกระทบต่อหุ้นชิปที่มีมูลค่าสูง โดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปีเพิ่งขึ้นสูงสุดไม่เคยเห็นมานาน 16 ปี นอกจาก […]