นอกจากจะมีเซิร์ฟเวอร์ Discord ที่สามารถสร้างงานศิลปะด้วย AI อย่าง MidJourney หรือบอตวาดรูปด้วยจากลายเส้นของศิลปินคนอื่นอย่าง Mimic(ที่ถูกปิดตัวลงไปแล้ว) ล่าสุดทางทีม Clipdrop ก็ได้สร้างเครื่องมือช่วยสร้างสรรค์งานศิลป์อีกหนึ่งชื่อว่า Relight ที่จะช่วยให้เหล่านักวาดสามารถจัดแสงเงาให้กับรูปวาดหรือรูปถ่ […]