นักวิทยาศาสตร์จากโครงการอาหารโลก (WFP) คณะคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน และคณะวิทยาศาสตร์โครงข่ายและข้อมูล ของมหาวิทยาลัยเซ็นทรัลยูโรเปียน ร่วมกันสร้างโมเดล machine-learning ที่สามารถอธิบายรูปแบบการขาดแคลนอาหารได้มากถึงร้อยละ 81 โดยอาศัยชุดข้อมูลที่เรียกว่า Unique global dataset ทีมวิจัยระบุว่าโมเดลน […]